Chakra heling d.m.v. de itovi scanrapporten

Energie, chakra's en essentiële oliën begrijpen

Atomen. Trillingen. Frequentie. Alles op aarde heeft op de een of andere manier een verbinding met deze energiebanen. Maar wat hebben ze te maken met essentiële oliën en onze gezondheid?

Laten we eens duiken in de wetenschappelijke aspecten van hoe frequenties in essentiële oliën onze emotionele toestand en vibraties kunnen beïnvloeden!

“Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie” -Nikola Tesla

Trillingsfrequentie verwijst naar de snelheid waarmee energie trilt, die kan worden gemeten in hertz (Hz). Alles in het universum, inclusief objecten, organismen en zelfs gedachten, zendt energie uit op specifieke frequenties. Het concept van trillingsfrequentie is van fundamenteel belang voor het begrijpen van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en speelt een cruciale rol in verschillende aspecten van gezondheid en welzijn.

Frequentie  is het aantal golven dat een bepaald punt passeert in een specifieke tijdseenheid. De frequentie is recht evenredig met de energie. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de energie.

Het principe van meevoering, voorgesteld door natuurkundige en filosoof Christian Huygens in de 17e eeuw, stelt dat wanneer twee oscillerende lichamen bij elkaar in de buurt worden gebracht, ze uiteindelijk hun ritmes zullen synchroniseren. Dit principe heeft diepgaande implicaties op gebieden variërend van natuurkunde tot biologie en psychologie. In de context van de gezondheid suggereert de Wet van Meevoering dat het lichaam en zijn verschillende systemen, waaronder hersengolven, hartslagen en cellulaire processen, kunnen worden beïnvloed en geharmoniseerd door externe stimuli, zoals geluid, licht en elektromagnetische velden.

Hoe we energie integreren in ons welzijn

Mensen gebruiken de principes van trillingsfrequentie en de Wet van Meevoering in gezondheids- en welzijnspraktijken op verschillende manieren:

Aromatherapie :

 Door inhalatie en de plaatselijke toepassing van de pure essenties van planten kunnen we de kracht van geur benutten om de stemming, emoties en energieniveaus te beïnvloeden . U kunt zich onmiddellijk alerter, ontspannen of opgewonden voelen. Het kan zijn dat u de vrijlating van negatieve emoties en spanning voelt.

Geluidsgenezing:

Geluidstherapie omvat het gebruik van specifieke frequenties en trillingen, zoals die geproduceerd door klankschalen, stemvorken of opgenomen muziek, om de ritmes van het lichaam mee te voeren en ontspanning, stressvermindering en genezing te bevorderen.

Meditatie en mindfulness:

Meditatietechnieken omvatten vaak het focussen op de ademhaling of het herhalen van mantra's, wat kan helpen hersengolfpatronen te synchroniseren en een staat van diepe ontspanning en verhoogd bewustzijn teweeg te brengen.

Biofeedback en neurofeedback :

deze therapeutische technieken maken gebruik van elektronische monitoringapparatuur om realtime feedback te geven over fysiologische processen zoals hartslagvariabiliteit, hersengolfactiviteit en spierspanning. Door deze biofeedbacksignalen te observeren en aan te passen, kunnen individuen leren hun reacties op stress te reguleren en de algehele gezondheid en het welzijn te verbeteren.

Lichttherapie:

Lichttherapie, of fototherapie, maakt gebruik van specifieke golflengten van licht om de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam te stimuleren en het circadiane ritme te reguleren. Dit kan met name gunstig zijn bij de behandeling van seizoensgebonden affectieve stoornissen (SAD), slaapstoornissen en stemmingsstoornissen.

Energiegenezingsmodaliteiten:

praktijken zoals Reiki, acupunctuur en Qi Gong werken met de subtiele energievelden van het lichaam om balans en harmonie op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau te bevorderen. Deze modaliteiten omvatten vaak de overdracht van energie van beoefenaar naar cliënt om het energetisch evenwicht te herstellen en genezing te ondersteunen.

Over het geheel genomen kan het begrijpen en benutten van de kracht van de trillingsfrequentie en de Wet van Meeslepen waardevolle inzichten en hulpmiddelen bieden voor het optimaliseren van de gezondheid, het bevorderen van ontspanning en het verbeteren van het algehele welzijn. Door zich aan te passen aan de natuurlijke ritmes van het universum kunnen individuen een grotere vitaliteit, veerkracht en harmonie in hun leven cultiveren.

 

Chakra-energie

Chakra's, een term uit het Sanskriet die wiel of mystieke cirkel betekent , zijn energiecentra in het menselijk lichaam die al duizenden jaren worden erkend en gebruikt in verschillende spirituele en helende tradities.

Elke traditie biedt zijn eigen interpretaties en praktijken voor het werken met chakra's, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun rol bij het handhaven van evenwicht en harmonie binnen het individu en het universum.

Er wordt aangenomen dat de energiecentra overeenkomen met verschillende aspecten van ons fysieke, emotionele en spirituele welzijn en een fundamenteel concept vormen in praktijken als yoga, Ayurveda en traditionele Chinese geneeskunde.

 

Er zijn zeven chakra's vanaf het bekken tot aan de kruin van het hoofd. Elk herbergt een energiebron, organen, een endocriene klier, emoties en lichaamssystemen die ook correleren met de wielcategorieën in de iTOVi-scanrapporten. Zie afbeelding.

 

Laten we elke chakra van onderaf leren kennen!

 

Wortelchakra (Muladhara):

Locatie: Basis van de wervelkolom

Kleur rood

Element: Aarde

Functie: Aarding, stabiliteit, overlevingsinstinct

Geassocieerd met: Lichamelijke gezondheid, veiligheid, basisbehoeften, verbinding met de aarde

 

Sacrale Chakra (Swadhisthana):

Locatie: Onderbuik, onder de navel

Kleur: oranje

Element: water

Functie: Creativiteit, emoties, seksualiteit, plezier

Geassocieerd met: Emotioneel evenwicht, creativiteit, passie, intimiteit

 

Zonnevlechtchakra (Manipura):

Locatie: Bovenbuik, rond het navelgebied

Kleur geel

Element: Vuur

Functie: Persoonlijke kracht, zelfvertrouwen, eigenwaarde

Geassocieerd met: Wilskracht, zelfvertrouwen, spijsvertering, innerlijke kracht

 

Hartchakra (Anahata):

Locatie: midden van de borstkas, vlakbij het hart

Kleur: Groen (soms roze)

Element: lucht

Functie: liefde, mededogen, vergeving

Geassocieerd met: Relaties, liefde, empathie, genezing, verbinding met anderen en zichzelf

 

Keelchakra (Vishuddha):

Locatie: Keelgebied

Kleur blauw

Element: geluid

Functie: Communicatie, zelfexpressie, authenticiteit

Geassocieerd met: Verbale en non-verbale communicatie, waarheid spreken, creatieve expressie

 

Derde Oog Chakra (Ajna):

Locatie: Voorhoofd, tussen de wenkbrauwen

Kleur: Indigo

Element: licht

Functie: Intuïtie, inzicht, verbeelding, perceptie

Geassocieerd met: paranormale vermogens, intuïtie, wijsheid, helderheid van denken

 

Kruinchakra (Sahasrara):

Locatie: Bovenkant van het hoofd

Kleur: Violet (soms wit of goud)

Element: gedachte

Functie: Spirituele verbinding, verlichting, eenheid

Geassocieerd met: Hoger bewustzijn, spiritueel bewustzijn, goddelijke verbinding

 

Hoe we chakra's integreren in het hedendaagse welzijn

In de wereld van vandaag blijven chakra's van betekenis voor individuen die op zoek zijn naar holistische benaderingen van gezondheid en welzijn. Mensen gebruiken chakra-gebaseerde praktijken om verschillende redenen, waaronder:

Aromatherapie: De natuurlijke eigenschappen van essentiële oliën kunnen helpen deze energiecentra in het lichaam in evenwicht te brengen, waardoor een gevoel van harmonie en welzijn wordt bevorderd. Door zijn holistische benadering biedt aromatherapie een manier om trillingen te verhogen en de algehele vitaliteit te verbeteren.

Energiegenezing: Er wordt aangenomen dat chakra-balancering en -uitlijning de vrije stroom van energie door het lichaam bevorderen, waardoor blokkades of onevenwichtigheden worden aangepakt die zich kunnen manifesteren als fysieke kwalen of emotionele problemen.

Spirituele groei: Veel mensen beschouwen chakra's als portalen naar hogere staten van bewustzijn en spiritueel ontwaken. Het werken met chakra's kan innerlijke verkenning, zelfontdekking en verbinding met het goddelijke vergemakkelijken.

Emotioneel welzijn: Elk chakra wordt geassocieerd met specifieke emoties en psychologische eigenschappen. Door de energetische onevenwichtigheden binnen bepaalde chakra's aan te pakken, kunnen individuen een grotere emotionele veerkracht, zelfbewustzijn en emotionele intelligentie ervaren.

Lichamelijke gezondheid: Hoewel ze geen vervanging zijn voor medische behandeling, worden op chakra’s gebaseerde praktijken vaak gebruikt in combinatie met conventionele gezondheidszorg om het algehele welzijn te ondersteunen. Door de onderliggende energetische onevenwichtigheden aan te pakken, geloven sommigen dat fysieke kwalen kunnen worden verlicht of voorkomen.

Mind-Body Integratie: Chakrawerk benadrukt de onderlinge verbondenheid van geest, lichaam en ziel. Door middel van praktijken zoals yoga, meditatie, ademwerk en energetische genezing kunnen individuen een dieper begrip van zichzelf en hun plaats in de wereld cultiveren.

Chakra's bieden een veelzijdig raamwerk voor het begrijpen en koesteren van de menselijke ervaring. Of ze nu genezing, spirituele groei of gewoon een groter gevoel van evenwicht en harmonie zoeken, velen vinden waarde in het verkennen van de oude wijsheid van het chakrasysteem in de moderne wereld van vandaag.

 

Essentiële oliën en aromatherapie

Voor de meeste mensen is ons reukvermogen krachtiger dan andere zintuigen, en de herkenning van geur is onmiddellijk. (Andere zintuigen, zoals aanraking, reizen via het ruggenmerg naar de hersenen.) Wanneer we een etherische olie inademen, wordt de geur ervan door reukreceptorcellen in de neus naar het reuksysteem gedragen, dat het aroma vervolgens naar de hersenen stuurt, namelijk het limbisch systeem. systeem, het centrum van emoties en emotioneel gedrag. Er komen stemmingsversterkers zoals serotonine en endorfine vrij, die onze emotionele toestand kunnen veranderen. Geur heeft ook de sterkste link met het onderbewustzijn en ook met je collectieve onbewuste geest waar herinneringen worden opgeslagen.

Door meesleuren wordt beweerd dat de hogere frequentie van de olie de trillingssnelheid van individuele cellen verhoogt, waardoor letterlijk VIBES VERHOGEN! Sommige onderzoeken hebben beweerd dat wanneer ons lichaam op een lagere frequentie trilt, het allerlei ongewenste gevoelens en mogelijk ziekten kan oproepen.

Er wordt beweerd dat de trillingsfrequentie van essentiële oliën tot de hoogste behoort van alle natuurlijke substanties die de mens kent. Veel onderzoeken hebben aangetoond welke effecten deze oliën kunnen hebben op emoties en lichaamssystemen. Zelfs bij iTOVi meten we op dezelfde manier de hoeveelheden essentiële oliën om frequenties te imiteren die tijdens een scan naar het lichaam worden gestuurd.

iTOVi-scans en essentiële oliën gebruiken in Energy Wellness

Regelmatige scans uitvoeren kan een geweldige manier zijn om uw emoties en chakra's in evenwicht te brengen en uw gebruik van essentiële oliën te personaliseren!

De iTOVi-scanrapporten kunnen delen van het lichaam identificeren die stress of onbalans ervaren, wat ook gecorreleerd kan zijn met het concept van geblokkeerde of overactieve chakra's.  Als de scan bijvoorbeeld essentiële oliën of supplementen suggereert om het emotioneel welzijn te ondersteunen, kunnen deze aanbevelingen worden aangepast om overeen te komen met het hartchakra, dat liefde, mededogen en emotioneel evenwicht regelt.

Beoefenaars en individuen kunnen de iTOVi-scanresultaten opnemen in energiehealingssessies om zich op specifieke chakra's of energiecentra te richten. Door de aanbevelingen van de scan te integreren met technieken zoals Reiki, klankgenezing of kristaltherapie, is het mogelijk om zowel fysieke als energetische onevenwichtigheden in het lichaam aan te pakken.

 

Scanrapporten bieden gepersonaliseerde inzichten in welke essentiële oliën, supplementen of veranderingen in levensstijl het algehele welzijn kunnen ondersteunen. Door deze aanbevelingen op te nemen in een holistisch welzijnsplan dat chakra-balancerende praktijken zoals meditatie, yoga of ademwerk omvat, kunnen individuen zowel de fysieke als de energetische aspecten van gezondheid aanpakken.

 

Regelmatige iTOVi-scans kunnen worden gebruikt om de voortgang op het gebied van chakra-balancering en energie-uitlijning in de loop van de tijd te volgen. Door scanresultaten over weken of maanden te vergelijken, kunnen individuen verbeteringen waarnemen op gebieden waar sprake is van onevenwichtigheid en dienovereenkomstig hun welzijnsroutines aanpassen.

 

 

Bron van de tekst en kaart : iTovi.com

Scan plannen

 

Contacteer mij voor een afspraak voor een iTovi scan met beknopte rapportbespreking (30 min) of een volledig uitgewerkte rapportbespreking en wellness-plan